Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Ko je u prau banke ili klijenti?

Posle pravosnažnih presuda kojima je naplata troška obrade kredita proglašena ništavnom, sve je više dužnika koji planiraju da tuže banke. Kakve su šanse da dobijaju

Pročitaj >>

Problemi sa izvršiteljima!

ekspert za pitanja Izvršitelja Udruženje Efektiva je pojačalo svoj tim diplomiranim pravnikom Jovanom Ristićem, koji je ekspert za pitanja Izvršitelja, njihovog rada i postupaka koje

Pročitaj >>

Novi protest Efektive

Novi protest EFEKTIVE Nakon što je Viši sud u Beogradu doneo dve prvostepene presude kojima se odbija tužbeni zahtev za raskid ugovora o CHF kreditu,

Pročitaj >>

Protest ispred višeg suda

Viši sud u Beogradu doneo dve prvostepene presude kojima se odbija tužbeni zahtev za raskid ugovora o CHF kreditu Nakon što je Viši sud u

Pročitaj >>
Close Menu