Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Šta su banke tačno radile?

Predsednik najviše sudske instance Republike Srbije, Vrhovnog kasacioniog suda je zauzeo jasan stav da su banke godinama unazad od klijenata naplaćivale troškove obrade kredita kada

Pročitaj >>

Odgovor BG Apelacije!

Beogradska Apelacija nam je odgovorila na Dopis upućen 5.4.2018. u kom smo tražili odgovore na nekoliko pitanja, a koja su pobudila sumnju u neregularnost postupka

Pročitaj >>
Close Menu