Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

VKS usvojio reviziju banke!

Vrhovni Kasacioni sud je usvojio reviziju banke po pravnosnažnoj presudi za raskid CHF kredita sa novosadske apelacije i vratio je predmet na ponovno odlučivanje, saopštila

Pročitaj >>

Nova presuda protiv Eurobanke!

Najnovijom pravnosnažnom presudom protiv Eurobanke, Sud je utvrdio da je ova banka nezakonito povećavala kamatu, naplaćivala kredit po višem tipu kursa (prodajni kurs) i naplatila trošak obrade kredita!

Pročitaj >>
Close Menu