Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Raskinut ugovor o CHF kreditu

Nova pravnosnažna presuda za raskid CHF kredita, je u nastavku teksta! O efektima raskida CHF ugovora o kreditu, zbog promenjenih okolnosti, načinu ostvarivanja prava, pročitajte

Pročitaj >>

Banke vraćaju novac za obradu kredita

Banke u Srbiji su unazad više godina korisnicima kredita nezakonito naplaćivale novac prilikom odobravanja kredita, i to: troškove obrade kredita, naknadu za praćenje, administriranje kredita,

Pročitaj >>
Close Menu