Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Troje poslanika vladajuće stranke SNS, podnelo je predloge za autentično tumačenje Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, prema kojima bi se utvrdilo da banke imaju pravo na naplatu troškova obrade kredita!
Dakle, poslanica Jelena Žarić Kovačević, koja je inače advokat, podnela je predlog autentičnog tumačenja člana 1066 ZOO, koji bi po tom tumačenju, značio sve suprotno od onoga što je Vrhovni sud utvrdio u svom stavu, tj omogućio bi bankama da naplaćuju troškove obrade kredita bez obaveze da dužnicima saopšte strukturu tih troškova.
Ono što je najopasnije u svemu, ako skupština usvoji ovo autentično tumačenje, sudovi bi bili obavezni da ga primene i svi koji su tužili banke će sporove izgubiti, a čak i oni koji su pravnosnažno dobili novac nazad, morali bi da ga vrate!
OVO JE SKANDAL! Ako ovo prođe, država ne postoji. Skupština će se staviti na stranu bankarskog kartela protivno interesima svojih građana, koji će morati da vrate novac za već dobijene sudske sporove! Ako ovo prođe, svako buduće vođenje sudskih sporova gubi smisao jer skupštinske ćate mogu dati tumačenje koje će menjati ishod prema namerama skupštinske većine!
Ovo ne smemo dozvoliti! Ako ovo prođe, KRAJ JE za sve sporove protiv banaka. Sutra će autentičnim tumačenjima poništiti stav Vrhovnog suda o valutnoj klauzuli kredita u švajcarskim francima, raskidu ugovora, stav o jednostranom povećavanju kamate, i SVI KOJI SU DO SADA DOBILI SPOROVE MORAĆE DA VRATE NOVAC BANKAMA!
Ovo su troje poslanika koji su u isto vreme podneli tri predloga autentičnog tumačenja tri zakona! Kako su se sinhronizovali, ko im je dirigovao, kako to u isto vreme i tako brzo?
KO STOJI IZA SVEGA? ZA ČIJU DECU SE ONI BORE? DECU BANKARA?
DELITE OBJAVU, OVO JE NIKAD BITNIJE!
POZIVAMO GRAĐANE I ADVOKATE NA HITNU MOBILIZACIJU
Efektiva
Close Menu