Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti

Predsednik Udruženja "Efektiva" Dejan Gavrilović izjavio je u Dnevniku N1 da je presuda Vrhovnog kasacionog suda u korist korisnika kredita u švajcarskim francima najznačajnija za one kojima je već raskinut ugovor.

"Mi za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti već imamo u poslednjih godinu dana stabilnu sudsku praksu koja se tiče kredita koji su u otplati. To su građani koji i dalje otplaćuju kredite, oni su tužili i traže raskid ugovora", rekao je on.

Dodaje da je, u konkretnom pirmeru, klijent je tužio banku za raskid ugovora nakon što je banka njemu raskinula ugovor zbog neplaćanja. Vrhovni kasacioni sud je vratio nižestepenim sudovima da utvrde da li su bili ispunjeni uslovi za raskid ugovora.

Prema njegovirm rečima, zvaničan podataka je da je oko 2.000 raskinutih ugovora za stambene kredite i da su najviše oštećeni korisnici kredita u švajcarskim francima.

U Efektivi tvrde da konačno postoji rešenje i za građane kojima su banke neosnovano prodale nekretnine i dalju imovinu, da od banke potražuju pravičan iznos obeštećenja ili čak vraćanje kredita u redovan tok otplate

N1

Close Menu