Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Udruženje Efektiva je evidentirana organizacija za zaštitu potrošača i kao takva, ima pravo da podnese kolektivnu tužbu za zaštitu prava potrošača, što je i učinjeno 2013. godine protiv tri banke zbog CHF kredita. Ubrzo nakon toga mogućnost pokretanja kolektivne tužbe je izbačena iz Zakona o parničnom postupku. Šta mislite zašto?

Ovih dana se najavljuje ponovno vraćanje te opcije u Zakon. U isto vreme mi spremamo i najavljujemo pokretanje novih kolektivnih tužbi, kako protiv banaka tako i protiv komunalnih preduzeća i trgovaca, ali nam u isto vreme iz Ministarstva trgovine, posredno preko njihovih zavisnih udruženja potrošača koja služe interesima krupnog kapitala, stižu najave (pretnje) o brisanju Efektive iz evidencije ovog ministarstva, čime bi smo zapravo izgubili pravo pokretanja kolektivnih sporova, koje smo do 2013. godine, jedino mi iskoristili.

Šta mislite zašto to rade i kome smetamo? Koga bi na taj način ministarstvo zaštitilo,banke i nesavesne trgovce ili potrošače?

Close Menu