Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Osnovni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu za raskid stambenog kredita u švajcarskim francima, saopštilo je Udruženje bankarskih klijenata Efektiva.

Kako se navodi u saopštenju, Osnovni sud u Novom Sadu je odbacio tužbu čime je presuda postala pravosnažna. Prema toj presudi, nakon raskida ugovora, korisnik banci duguje 3,8 miliona dinara umesto devet miliona koje duguje po planu otplate, pa je korist za tužioca evidentna.
Presudom su konstatovani uslovi za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti, a koje se tiču enormnog skoka kursa franka u odnosu na dinar i evro, ali u ovom slučaju i zbog bolesti dužnika. Takođe, konstatovano je narušavanje načela jednakosti uzajamnih davanja sadržano članu 15 Zakona o obligacionim odnosima, kao i to da korisnik kredita u predugovornoj fazi nije bio dovoljno informisan o svim rizicima podizanja kredita u "švajcarcima".
To je druga pravosnažna presuda za raskid kredita u švajcarskim francima, navode u u Efektivi. Nedavno je doneta i jedna odbijajuća presuda na Apelacionom sudu u Beogradu, uprkos prethodnoj odluci Vrhovnog suda kojom se ista takva presuda ukida u delu za raskid ugovora i vraća na ponovno odlučivanje, "čime sudije beogradskih sudova (Viši i Apelacioni sud) zapravo jedini u Evropi smatraju da su krediti u "švajcarcima" potpuno zakoniti".
"Podsetićemo na iskustvo zemalja u regionu, gde su u Sloveniji i BiH donete presude za apsolutnu ništavost ovih ugovora, tri presude Evropskog suda pravde koji je poništio valutnu klauzulu ovih kredita, kao i zakone o konverziji koji su doneti u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Mađarskoj". navodi se u saopštenju.
Close Menu