Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Banka nije obavestila dužnika o svim rizicima zaduživanja u CHF, a o istom je bila obaveštena od strane MMF, preko NBS, što je sakrila od klijenta pa umesto da ga upozori na saznanja o mogućem rastu kursa franka, banka kredit u CHF plasira kao povoljniji. Sumnjamo da je na taj način banka svesno ponudila prevarni proizvod klijetnu u čekivanju da će kurs franka da raste, čime bi ostvarila dodatnu novčanu korist.

Takođe, u toku sudskog postupka, veštak je utvrdio da se banka nije zaduživala u CHF, što budi dodatnu sumnju u nameru banke da prevari svoje klijente.

Ovo se naravno odnosi na sve banke koje su plasirale CHF kredite!

pred

pred1

Close Menu