Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Vrhovni kasacioni sud je u najnovijem Rešenju, koje je doneto po reviziji banke, još jednom potvrdio nedozvoljenost naplate troškova obrade kredita, i tako definitivno razbio dileme i spekulacije koje su se u javnosti pojavljivale nakon STAVA (klikni na reč), koji je ovaj Sud zauzeo 22. maja ove godine, nadosi se na sajtu "Efektive"

Prema daljem pisanju, ovim Rešenjem banke su konačno izgubile višegodišnju bitku u dokazivanju osnovanosti naplate troškove obrade kredita, jer je Vrhovni sud potvrdio svoj stav da banka ovaj trošak može da naplati samo ako je on realan i samo ako je korisnik o njemu prethodno jasno i nedvosmisleno informisan, tako da ni na koji način ne bude doveden u zabludu o kojim troškovima je reč.

Dakle, banke su morale da u ponudi pre zaključenja ugovora o kreditu, na taksativan način navedu šta čini troškove obrade kredita, a ne samo da to naplate u procentualnom iznosu, čime su zapravo korisnike dovodile u neravnopravan položaj, naplaćujući veće troškove od korisnika koji podigne veći kredit, što je u svom stavu potvrdila i NBS. Upravo je ta činjenica bila i početna osnova za sumnju da banke procentualnim ugovaranjem te odredbe, fiktivno naplaćuju nepostojeći trošak. U konkretnom slučaju, ali i u nebrojeno drugih sudskih postupaka, banke su imale priliku da na sudu dokažu šta čini trošak obrade kredita i po našim saznanjima, ni jedna do sada to nije uspela.

Sada je to i definitivno potvrđeno! Revizija banke je odbačena kao nedozvoljena, ali je objašnjenje Vrhovnog suda potpuno jasno i potvrđuje da bi odluka, čak i ako bibila dozvoljena Zakonom o parničnom postupku, bila nepovoljna po banku!

Banke u Srbiji su u posledenjih petnaestak godina, po ovom osnovu, od svojih korisnika u Srbiji naplatile nekoliko desetina miliona evra, koje građani sada u parnicama mogu da potražuju nazad, sa zateznom kamatom!

Zastarelosti za ove sporove nema, jer je po stavu VKS, ova odredba ništava, a ništavost ugovorne odredbe ne zastareva!

Stav VKS je na ovom linku: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/vks-zauzeo-stav-o-troskovima-obrade-kredita-ii-deo/

Svi koji žele da ostvare pravo na povraćaj novca od naplaćenih troškova obrade kredita, mogu to učini ovako: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/

U nastavku je Rešenje VKS-a!

VKS1 VKS2 VKS3

Close Menu