Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Banke ne smeju tokom avgusta i septembra, dok traje moratorijum, da pokreću nove prinudne naplate i dužnicima šalju izvršitelje za dugove koji dospevaju tokom ova dva meseca. To, na žalost, ne važi za postupke izvršenja koji su postojali pre moratorijuma, što znači da će oni kojima je sa plate novac prinudno "skidan" u julu, istu sudbinu imati i na dalje. Osim, ako nova odluka zvaničnika nešto ne promeni.

Zabunu u javnosti izazvala je činjenica da su, tokom vanrednog stanja, izvršitelji odustajali od izvršenja zbog preporuka koje su imali od resornog ministarstva i Vlade. Pogodilo se da je u isto vreme važio i prvi moratorijum na kredite. Inače moratorijum i izvršitelji nisu u direktnoj vezi.

To znači da se sada postupci izvršenja sprovode bez ikakvog odlaganja. Ali, postoji mogućnost da se i to promeni, ukoliko zaživi inicijativa Narodne banke Srbije.

Foto: Charles Sturge / ImageSource / Profimedia

“Narodna banka Srbije je na stanovištu da primenu moratorijuma treba omogućiti i izvršnim dužnicima koji svoje obaveze prema poveriocima – bankama i davaocima finansijskog lizinga, izmiruju u izvršnom postupku”, rečeno je za Nova.rs u NBS.

Međutim, kako ističu – primena odluka o privremenim merama radi ublažavanja posledica pandemije kovid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, na postupke izvršenja koji su u toku, nije u isključivoj nadležnosti Narodne banke Srbije.

S tim u vezi, imajući u vidu finansijske poteškoće sa kojima se mogu suočiti svi građani i privreda usled vanredne zdravstvene situacije u zemlji, Narodna banka Srbije nastoji da u komunikaciji sa drugim državnim organima i relevantnim institucijama omogući zastoj u otplati obaveza svim dužnicima”, ističu u centralnoj banci, što bi moglo da znači da će i dužnicima koji su već u prinudnoj naplati prema izvršiteljima, ove obaveze privremeno takođe biti stopirane.

Komora izvršitelja: Šta vlada kaže, mi ćemo izvršiti

U Komori izvršitelja za Nova.rs kažu da se Odluka NBS o zastoju u otplati kredita, odnosi na banke radi omogućavanja zastoja u otplati obaveza klijentima banaka tj. dužnicima banaka.

“Odluka NBS ne odnosi se na obaveze izvršnih dužnika u izvršnim postupcima koji se vode pred javnim izvršiteljima i sudovima”, ukazuju u Komori izvršitelja.

Za vreme vanrednog stanja, Komora javnih izvršitelja je, kako podsećaju, u skladu sa preporukama Ministarstva pravde, dala uputstvo javnim izvršiteljima u skladu sa kojim se izvršni postupak sprovodio vrlo restriktivno.

“Ukoliko u narednom periodu Vlada Republike Srbije donese određene odluke u odnosu na izvršni postupak, Komora javnih izvršitelja će ih svakako primeniti i po potrebi doneti odgovarajuća akta”, ističu u Komori.

Izvršitelji, inače ne rade naplatu potraživanja samo u slučaju kada građani ne vrate dug bankama, ili samo po osnovu potraživanja javno komunalnih preduzeća za neplaćene račune.

“Neophodno je imati u vidu i činjenicu da se u izvršnom postupku naspram obaveze dužnika, nalazi i pravo poverioca, kojem neretko naplata potraživanja u izvršnom postupku, predstavlja izvor egzistencije (fizičko lice) ili omogućava poslovanje (pravno lice), te se prilikom zauzimanja stavova po ovom pitanju nužno sagledavaju svi aspekti” kažu u Komori izvršitelja.

Izvor: Nova

Close Menu