Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

I dalje pojedini suci primjenjuju pravo EU, i presuđuju preplaćene iznose iz konvertiranih kredita i prije odluke Suda EU po predmetu C-567/20!
Tako je danas sutkinja Andrea Krstanović Čada dosudila preplaćene kamate, preplaćeni tečaj te razliku konvertirane i početne glavnice za konvertirani kredit koji je realiziran u Zagrebačkoj banci 2005. u iznosu 135.000 CHF odnosno oko 650.000 kuna.
Tužitelja je zastupao poznati zagrebački odvjetnik Nenad Horvat.
Vještak je izračunao, a sutkinja je prihvatila izračun kojim je dosuđeno 39.000 kuna preplaćenih kamata, 58.000 kuna preplaćenog tečaja, 48.000 kuna preplaćene glavnice uslijed razlike konvertirane i stvarne glavnice po početnome tečaju te još 21.000 kuna sudskih i odvjetničkih troškova.
Ukupno sa zateznim kamatama, nakon pravomoćnosti presude, tužitelj će dobiti od Zabe oko 300.000 kuna!
Pravno je presuda utemeljena osim na kolektivnoj presudi, još i na rješenjima vezanima za konvertirane kredite Vrhovnog suda RH Rev-2868/18 i Rev-18/2018 te na poznatim presudama Suda EU C-118/17 i C-452/18!
Sutkinja Krstanović Čada pokazala je svoju potpunu suverenost i neovisnost te je primijenila hrvatsko pravo i pravo EU-a u punoj snazi!
https://www.facebook.com/photo?fbid=3844644065626689&set=a.116658538425279
Close Menu