Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Apelacioni sud u Beogradu doneo je prvu pravnosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita,odnosno proviziju za obradu kredita! Takođe postoji desetak prvostepenih presuda u korist korisnika kredita donetih u više gradova u Srbiji, a skoro se o tome izjasnio i Vrhovni Sud Republike Srbije i dao pozitivno mišljenje.

Inicijativa da za naše članove podnesemo tužbe u cilju vraćanja iznosa koji im je naplaćen u ime "troška obrade kredita" i osiguranja kod agencije NKOSK nastala je nakon što nam je ukazano da banke i pored pravosnažnih presuda o ovom pravu ne obaveštavaju sve korisnike kredita.

"Trošak obrade kredita" banke naplaćuju prilikom podizanja kredita bilo da se radi o stambenom, keš ili nekom drugom tipu kredita a sve ove naknade možemo naplatiti za Vas sudskim putem. U slučaju refinansiranja kredita, banke Vam ponovo naplaćuju naknadu za "obradu kredita" pa Vam umesto početnih 1% starog kredita, duguju još 1% od iznosa refinansiranog kredita, uz zateznu kamatu.

U saradnji sa iskusnim advokatima naše Udruženje je u mogućnosti da obezbedi potpuno besplatno vođenje sudskih procesa u cilju naplate troškova obrade kreditnih zahteva i osiguranja kod NKOSK pred nadležnim Sudovima u celoj Srbiji. Članovi našeg udruženja ne snose nikakve troškove i obezbeđena im je puna pravna pomoć po ovom pitanju.

Udruženje trenutno vodi procese pred domaćim sudovima, čija ukupna vrednost potraživanja iznosi preko 5.000.000 EUR i u kojim predmetima se zastupa više hiljada naših sugrađana.

Potrebno je napomenuti i to da uz naplatu punog iznosa troškova obrade kredita, kao i osiguranja kod NKOSK, u procesima protiv banaka ostvarujete pravo i na naplatu zatezne kamate koja može čak i prevazilaziti ukupan iznos troškova, pa za neke kredite iz 2012. godine na primer, iznos zatezne kamate može biti 110% veći u odnosu na osnovni dug banke prema Vama. Iznos zatezne kamate se može izračunati korišćenjem sudskog kalkulatora zatezne kamate, dostupnog OVDE

http://www.tuzbaprotivbanaka.rs

Close Menu