Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

DUŽNICI koji po isteku drugog moratorijuma u otplati obaveza prema bankama, koji ističe sutra, ne zatraži od banke neku od posebno ponuđenih opcija, automatski pristaju na plan otplate koji mu je banka predložila i dostavila, saopštilo je Udruženje banaka Srbije.

Drugi zastoj u otplati trajao je tokom avgusta i septembra, a ističe sutra, 30. septembra. Banke su obavezi da pismom ili elektronskim putem pošalju klijentima predlog plana otplate sa alternativama, a oni će moći da bankama odgovore u roku od sedam dana.

Osnovni i opšti model koji banke predlažu je da se kamata nastala u prethodnom periodu raspodeli na ostatak duga čija otplata će biti produžena za period trajanja moratorijuma na otplatu.

Close Menu