Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Šta je potrebno da se pristupi tužbi?

1) Dobra volja, popunjena pristupnica, spremna kopija Ugovora sa bankom

Koje se banke mogu tužiti?

2) Sve banke koje su davale kredite fizičkim licima, bezobzira da li te banke i dalje posluju ili ne

Otplatio sam kredit, da li imam pravo na ovu tužbu?

3) Da, svi krediti ikad izdati, otplaćeni ili neotplaćeni, pa čak i otkazani, su Vas jednom koštali naknade za obradu i NKOSK, i taj iznos Vam sleduje

Da li možete da mi pokrijete troškove suđenja?

4) Da, naši članovi ne plaćaju sudske takse, već taj iznos pokriva Udruženje a on nam se po okončanom postupku refundira.

Izvor: Udruženje za zaštitu manjinskih akcionara, investitora i korisnika bankarskih usluga

Close Menu