Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Narodna banka Srbije (NBS) donela je nove mere za olakšanu otplatu kredita dužnicima pogođenim pandemijom korona virusa.

Kako saznaje Nova.rs, banke će, prema odluci NBS, morati da dužniku – građaninu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu – koji zbog okolnosti izazvanih pandemijom nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze prema banci ili davaocu finansijskog lizinga, na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza. Olakšice podrazumevaju reprogram kredita, grejs period do šest meseci, duži rok otplate, pri čemu rata ne sme biti veća nego što je sada. Mere stupaju na snagu već sutra 15. decembra, a zahtevi mogu da se podnose od 16. decembra.

Ova mera odnosiće se posebno na nezaposlene osobe, kao i one koji su u protekla tri meseca zarađivali platu ispod republičkog proseka (koji je trenutno na nivou od 59.698 prema podacima za septembar).

Na olakšice će, takođe, moći da računaju dužnici koji u poslednja tri meseca imaju neto mesečne prihode do 120.000 dinara, a koji je umanjen za minimum 10 odsto u odnosu na prihod od pre 15. marta 2020. godine kada je proglašeno vanredno stanje zbog epidemije, ali pod uslovom da im na kreditnu ili lizing ratu odlazi više od 40 odsto tog mesečnog prihoda.

– Za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva ocenjeno je da je olakšice u otplati obaveza potrebno ponuditi naročito dužnicima koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa od najmanje 15 odsto u odnosu na 2019. godinu ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije Kovida-19 – ističu u NBS.

Takođe, ističu u NBS, pravo na navedene olakšice imaće i dužnici koji su u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze na koje se odluka primenjuje.

– Pored navedenog, ostavljena je mogućnost bankama i davaocima finansijskog lizinga da na obrazložen zahtev dužnika, ukoliko usled drugih činjenica i okolnosti ocene da je došlo do pogoršanja finansijskog položaja i nemogućnosti izmirivanja obaveza dužnika, odobre olakšice dužniku – navode u centralnoj banci.

Koje se konkretno olakšice odobravaju i na koji način se mogu podnositi zahtevi, pročitajte na sajtu Nova.rs.

Close Menu