Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima, prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije (NBS), na kraju decembra 2018. godine iznosilo je 5,7 odsto, što predstavlja najniži nivo od septembra 2008. godine, od kada se meri taj pokazatelj, saopštila je danas NBS.

NBS: Učešće problematičnih kredita u ukupnim zajmovima

NBS je podsetila da je Strategija za rešavanje problematičnih kredita usvojena avgustu 2015. godine.

Radi podsticanja banaka da efikasnije rešavaju pitanje problematičnih kredita u svojim portfolijima, u avgustu 2016. godine bankama je pružena mogućnost da u slučaju smanjenja nivoa problematičnih kredita umanje iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke i na taj način oslobode rezerve u kapitalu za novu kreditnu aktivnost.

Izvršni odbor NBS je avgusta 2017. godine usvojio Odluku o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke u skladu s kojom su banke dužne da izvrše direktan otpis problematičnih kredita koji su u potpunosti obezvređeni.

Najznačajniji kanali smanjenja problematičnih kredita su, kako je navela centralna banka, otpis, ustupanje (prodaja), kao i naplata potraživanja.

Posle usvajanja Strategije ukupan iznos problematičnih kredita manji je za 70 odsto, odnosno za 296 milijardi dinara. Pri tome je učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima bankarskog sektora smanjeno za 16,5 procentnih poena, sa 22,2 na 5,7 odsto.

"Aktivnostima sprovedenim u proteklom periodu ojačan je sistem koji sprečava akumulaciju problematičnih kredita, pri čemu su banke podstaknute da efikasnije upravljaju kreditnim rizikom, da dodatno očiste svoje bilanse, kao i da ne odlažu rešavanje problematičnih kredita.

Sve to rezultiralo je stvaranjem odgovarajućeg ambijenta i prostora za novo kreditiranje, odnosno za dalji rast kreditne, kao i privredne aktivnosti u Srbiji", piše u saopštenju NBS.

Kamatica

Close Menu