Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Bankarski dužnici će, najranije krajem juna, znati koliko im tačno iznose rate kredita koje su sada u mirovanju. Po isteku tromesečnog moratorijuma, koji je za većinu dužnika stupio na snagu 31. marta, banke će pojedinačno dostaviti novi otplatni plan svakom dužniku ponaosob. Uslovi za novo zaduživanje su isti kao i pre vanrednog stanja, ali izgleda da su bankari malo oprezniji u tome kome odobravaju pozajmice.

Banke su 31. marta automatski zaustavile naplatu rata kredita od građana i privrede tokom narednih 90 dana. Tek mali deo dužnika se javio bankama sa namerom da ovakvu ponudu ne prihvati.

Moratorijum na otplatu zajmova je jedna od prvih mera uvedenih tokom vanrednog stanja na početku borbe sa pandemijom koronavirusa, kada su mnogi građani ostajali bez posla, a firme smanjivale i zaustavljale poslovanje.

Oko dve milijarde evra vrednost je kredita koji sada miruju. Među zaduženim građanima, tek šest odsto i dalje uredno namiruje rate, a preostala 94 procenta je u neaktivnom statusu mirovanja.

“Trajanje moratorijuma je 90 dana. Tako je propisano odlukom Narodne banke Srbije. Tek po isteku tog perioda korisnicima ćemo slati nove otplatne planove, sa novim ratama. Ovom odlukom je propisano da se tokom tri meseca ništa ne naplaćuje ni od građana, ni od privrede, a da se kamata za taj period raspodeli na preostale rate, kada trajanje moratorijuma prestane. Uz produžetak otplate za ta tri meseca”, navode za Nova.rs u nekoliko banaka.

Close Menu