Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Još uvek se ne zna koliko građana je od svojih banaka zatražilo i treći moratorijum – pauzu u otplati kredita, pošto je ova mogućnost otvorena do 30. aprila.

Prve informacije kazuju da je interesovanje znatno manje u odnosu na prošla dva. Kada je reč o dužnicima koji su tokom 2020. godine dva puta pauzirali otplatu svojih zajmova, kako za portal N1 ističu u Narodnoj banci Srbije, oni svoje obaveze namiruju uredno i nema značajnijeg kašnjenja u otplati rata.

Podaci Kreditnog biroa pokazuju da su građani Srbije u 2021. godinu ušli sa dugom od 1.200 milijardi dinara, što je oko 10,2 milijarde evra. Upravo toliko dugujemo bankama na ime raznih kredita.

Ovaj dug je, u martu 2020. kada je Narodna banka prvi put omogućila pauzu u otplati kredita, iznosio 1.074 milijarde dinara. Tada je udeo docnje u otplati rata u ukupnom iznosu kredita iznosio tri odsto – kasnilo se sa namirivanjem 32 milijarde dinara duga.

Sada je udeo docnje 2,4 odsto, tj. građani kasne sa otplatom ukupno 29 milijardi dinara kredita, piše N1.

U NBS-u smaraju da je u dva navrata omogućeni zastoj bio adekvatna podrška prevenciji potencijalnih poteškoća u izmirivanju obaveza prema bankama kao i ublažavanju posledica pandemije. Oni očekuju da će „sinergijski efekat niza preduzetih mera sprečiti povećanje kašnjenja u otplati kredita. To potvrđuje i pokazatelj problematičnih kredita, čiji je trend smanjenja nastavljen i u 2020. godini“, što posledično govori da nema značajnijeg kašnjenja u izmirivanju obaveza dužnika.

Inače, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima krajem novembra bilo je 3,48 odsto.

Dužnici koji žele treći moratorijum moraju da se jave svojoj banci, ali i da ispune određene uslove kako bi im zastoj u otplati bio odobren (nezaposleni, oni sa platama ispod proseka, dužnici sa padom plate većim od 10 odsto… ali i svi oni koji zatraže, a banka oceni da će biti u problemu sa otplatom).

Close Menu