Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Viši sud u Beogradu doneo dve prvostepene presude kojima se odbija tužbeni zahtev za raskid ugovora o CHF kreditu

Nakon što je Viši sud u Beogradu doneo dve prvostepene presude kojima se odbija tužbeni zahtev za raskid ugovora o CHF kreditu, odlučili smo da napravimo protest ispred Suda u nameri da javnosti skrenemo pažnju na skandalozne presude koje donose sudije ovog Suda, navodi se u saopštenju Efektive.

Iako već postoje dve presude Vrhovnog kasacionog suda kojima se potvrđuju promenjene okolnosti i daju smernice nižestepenim sudovima za raskid ugovora, čak i za kredite koji su već raskinuti, iako postoji pravnosnažna presuda za raskid ugovora, plus nekoliko presuda Apelacionog suda kojima se ukidaju odbijajuće prvostepene presude, sudije Višeg suda vode neku svoju politiku i opet presuđuju u korist banaka, znajući da će im ovakve presude biti vraćene sa Apelacije.

Postavlja se pitanje zašto to rade? Zašto odugovlače ove procese i kupuju dodatno vreme bankama koje nastavljaju pljačku putem CHF kredita? Zašto sudije donose presude a da ne zatraže izvođenje ekonomsko-finansijskog veštačenja kojim bi na matematički prikazan bile prikazane promenjene okolnosti na štetu klijenta? Ili, još skandaloznije, zašto sudija donese odbijajuću presudu nakon izvođenja veštačenja, te u presudi konstatuje da je svrha ugovora ispunjena, tj klijent je kupio stan!? Zašto ovaj sudija gura tužioce u troškove plaćanja veštačenja ako je presudu, baziranu na svojim argumentima da je “klijent kupio stan”, mogao da donese odmah nakon podnošenja tužbe? Ovo su pitanja za koja su nam potrebni hitni odgovori. Odgovore ćemo potražiti od uprave Suda, ali i od drugih nadležnih institucija, ako bude potrebe.

U planu je podnošenje krivičnih prijava protiv ovih sudija, kao i prijava Vrhovnom savetu sudstva, ali i Agenciji za borbu protiv korupcije! Pozivamo sve korisnike CHF kredita, naročito one koji su podneli tužbe za raskid ugovora, da dođu na ovaj protest u Ponedeljak 18.12.2017. u 14:30 ispred Višeg suda u Beogradu, ulica Timočka 15 na Vračaru. Radno vreme sudija je do 15:30 a skup je prijavljen sa trajanjem do 16h, tako da će sudije imati priliku da nas pozdrave kada krenu kući.

Close Menu