Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Prosečne kamatne efektivne stope na kratkoročne kredite koje građanima nude mikorokreditne organizacije su čak 23,58 odsto, podaci su Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Na dugoročne pozajmice kod mikrokreditinih organizacija su nešto niže, ali ipak neverovatno visoke i iznose 22,75 odsto.

Podaci se odnose na poslovanje mikrokreditnih organizacija u Republici Srpskoj u 9 meseci ove godine.

Mikrokreditni sektor Republike Srpske je do kraja septembra činilo 14 MKO, koje su poslovale u preko 137 organizacionih delova, a odnosi se na 11 mikrokreditnih društava i 3 mikrokreditne fondacije.

Građani i pravna lica u Srpskoj su, uprkos visokim kamatnim stopama, kod MKO zaduženi sa oko 282,3 miliona konvertibilnih maraka.

U ukupnim kreditima MKO i dalje su najviše zastupljeni krediti plasirani za ostale namene (krediti za penzionere, finansiranje opšte potrošnje fizičkih lica, gotovinski nenamenski krediti, robni krediti i slično) sa učešćem u ukupnim kreditima od 47 odsto sa rastom po stopi od 16 odsto.

– Nastavljen je trend značajnijeg finansiranja poljoprivrede, sa učešćem od 30 odsto u ukupnim kreditima i rastom po stopi od 2 odsto, kao i finansiranja uslužne delatnosti sa učešćem od 13 odsto u ukupnim kreditima i rastom po stopi od 13 odsto – navode u Agenciji za bankarstvo.

Po podacima mikrokreditnih organizacija sa sedištem u Srpskoj, a koje je objavila Agencija za bankarstvo, u 9 meseci ove godine je 220 žiranata/sudužnika otplatilo 147.400 KM za 206 partija kredita fizičkih lica ili 0,18 odsto od ukupno 113.642 partije kredita fizičkih lica.

– Na najveće MKD odnosi se 210 jemca/sudužnika koji su otplatili 136.000 KM za 195 partija kredita, što čini 0,29 odsto ukupnog broja partija kredita iste MKD – ističu u Agenciji za bankarstvo RS.

Close Menu