Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Više banaka je od početka ove godine najavilo nove cenovnike svojih usluga. Kod svih, uglavnom, važi pravilo: ko ih ne odbije – smatra se da ih je prihvatio.

Prema važećim propisima, o svakoj izmeni provizija koje banke zaračunavaju na svoje usluge, korisnik mora da bude obavešten bar dva meseca ranije. Pristajanje "na slepo" na nove tarife, koje su najčešće više od dosadašnjih, može skupo da košta korisnika, a kod pojedinih usluga koje se do sada nisu naplaćivale i da  rezultira negativnim zapisom u Kreditnom birou.

Običan devizni račun, na kom građanin može da drži i simboličan iznos stranog novca – 20, 30 evra, samo da bi ga održao aktivnim, u pojedinim bankama više neće biti besplatan. Za njegovo korišćenje moraće da se plaća mesečna naknada, bez obzira što nema nikakvog prometa po računu, piše N1.

Korisnik u tom slučaju ima dve mogućnosti: da zatvori ovaj račun i promeni banku ili da, ne čineći ništa, pristane da plaća novi trošak.

Ako prihvati novi tarifnik, a ne obezbedi novac na računu, banka će njegovo dugovanje "pisati" kao neplaćeni dug, koji će u slučaju da ostane neplaćen i narednih 60 dana završiti kao negativna stavka u Kreditnom birou.

A, bilo da je reč o neplaćenom dugu od hiljadu ili sto hiljada dinara, sa docnjom upisanom u izveštaj Kreditnog biroa teško da će korisnik u bilo kojoj banci uspeti da refinansira kredit, dobije kreditnu karticu ili produži dozvoljeni minus. I to naredne tri godine koliko se podatak o kašnjenju "čuva" u Kreditnom birou od trenutka namirivanja duga, saznaje N!.

Propis koji će bankama zabraniti da naplaćuju provizije za račune na kojima nema ni priliva, ni odliva novca – ne postoji. Ali, postoje pravila koja od banaka zahtevaju da na vreme obaveste klijenta o predstojećoj promeni cenovnika, kako bi on mogao da pronađe banku koja mu, po pitanju naknada, više odgovara.

Trenutno su, prema podacima Udruženja banaka Srbije, korisnici više od 248.000 tekućih računa upisani u Kreditni biro, jer kasne sa namirivanjem svojih obaveza po osnovu dozvoljenih minusa duže od 60 dana. Reč je o iznosu od čak 4,2 milijarde dinara.

Kada je reč o kreditima, sa otplatom rata kasni 139.537 dužnika.

Koliko novca zapravo godišnje ostavlja svojoj banci, svaki korisnik može da sazna iz izveštaja koji banka mora da mu pošalje najkasnije do 1. marta svake godine, napominje N1.

– U našoj zemlji posluje 26 banaka i korisnici platnih usluga mogu izabrati nekog od tih pružalaca platnih usluga, tj. onog za kojeg ocene da će na najekonomičniji i najefikasniji način moći da im pruži platne usluge, odnosno da zadovolji njihove interese – ukazuju u NBS.

Kako ukazuju, na sajtu Narodne banke Srbije omogućen je uporedni pregled naknada koje banke zaračunavaju na najčešće usluge povezane sa računima.

Close Menu