Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Pojedine banke počele su da šalju svojim klijentima predlog ponude za zaključenje novih ugovora o konverziji duga za stambene kredite podignute u švajcarskim francima koji proističe iz nedavno usvojenog leks specijalisa.

Evo kako izgleda ponuda banke za konverziju duga u "švajcarcima"

Drugim rečima, zbog stupanja na snagu Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima moraće da se menjaju i ugovori jer su pravila znatno izmenjena. Ona podrazumevaju da se preostali deo duga konvertuje u evre i da dobijeni iznos bude umanjen za 38 odsto, a da kamatna stopa bude ograničena na 3,4 odsto. Ukoliko su klijenti banaka zainteresovani da pod novim uslovima otplaćuju svoje kredite, oni u roku od 30 dana moraju pismeno da se izjasne.

"Blic" je došao u posed jedne od ponuda za zaključenje ugovora o konverziji koja je ponuđena Beograđaninu M. P. iz koje se jasno vidi da mu je leks specijalis znatno olakšao otplatu kredita.

- Ja sam za stan od 65 kvadrata podigao kredit na 20 godina u vrednosti od 79.294,98 švajcarskih franaka. Posle više od decenije otplate, gde su poslednjih nekoliko godina bile izuzetno teške jer je došlo do znatnog uvećanja rata, meni je ostao dug od 36.703 švajcarska franka koje je trebalo da vratim u narednih devet godina. Nakon konverzije moje zaduženje u evrima iznosi 20.125,07. Tu ponudu ću prihvatiti jer će moja rata umesto 327 švajcaraca, što je 290 evra kada se preračuna, sada biti 202 evra, ili gotovo za trećinu manja. Dakle, meni je ukupan dug smanjen za blizu 12.500 evra, a mesečna rata mi je niža za 10.000 dinara. Tih 10.000 dinara u kućnom budžetu nisu mala stvar - kaže M. P. za "Blic".

On dodaje da će nakon potpisivanja ugovora povući i tužbu koju je podneo protiv banke koja mu je odobrila kredit.- Odustajanje od sudskog spora je i uslov za potpisivanje ugovora o konverziji. Ja ću to i uraditi jer mi je jasno da sudski spor može da traje godinama i da je neizvesno kako će se rešiti s obzirom na dosadašnje presude koje su se donosile po našim tužbama. Ovo mi je sigurnija opcija koja mi znatno omogućava da servisiram svoj dug. Po mojim saznanjima, mnogi od kolega koje su podnele tužbu protiv banaka povući će ih jer su nam ponuđena rešenja znatno prihvatljivija od onog što smo dosad imali - navodi naš sagovornik.

Close Menu