Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Beograd -- Udruženja građana "Efektiva" i "CHF" nisu saglasna oko najboljeg načina da se problem kreditnih korisnika reši.

Posle dugih pregovora, građani koji su uzimali stambene kredite u švajcarskim francima našli su se pred tri puta kojima su mogli da krenu: mogli su da konvertuju kredit u evro, da prema lex specialis-u otplate ostatak duga uz to da im se 38 odsto otpiše, ili da tuže banke i tako traže poništenje Ugovora o kreditu, prema odluci Vrhovnog kasacionog suda.

Za većinu građana, kao najbolja opcija učinila se ona po kojoj bi iskoristili to što im lex specialis nudi. Međutim, udruženja građana i dalje imaju različita mišljenja o ovom problemu.

Boško Cerovac, predstavnik udruženja građana "CHF" kaže kako je stambene kredite u švajcarskim francima uzelo oko 22.000 ljudi. Za raskid ugovora, prema podacima kojima raspolaže udruženje građana koje on predstavlja, banke je tužilo oko 1.000 građana. Takođe, Cerovac smatra i da neće biti potrebna arbitraža nekog suda iz inostranstva, jer su ugovori dokazano ništavni.

Kao glavni problem navodi to što je lex specialis "brzopleto donet", i da obuhvata samo stambene kredite, dok postoji puno građana koji su zaduženi i hipotekarnim, ili kreditima za automobile.

Jelena Pavlović, predstavnica udruženja građana "Efektiva", smatra da je ipak bolje rešenje pristanak na lex specialis, na koji se odlučilo oko 90 odsto građana zaduženih u švajcarcima. U prilog ovome, Pavlovićeva navodi to da "svako ko je prihvatio konverziju, ne odriče se nikakvih prava", ali i podatak da je Evropski sud pravde doneo preko stotinu presuda u korist onih koji su uzimali kredite, prema kojima korisnici kredita nisu bili dobro informisani o tome šta sve njihovi ugovori podrazumevaju i zbog toga je klauzula ništavna.

Ona tvrdi da je ključni datum bio 2. april ove godine, kada je Vrhovni kasacioni sud doneo odluku, jer su pre toga sve revizije odbijene. Sam lex specialis nije loš, kako Pavlovićeva smatra, ali je problem u tome što je sklapan sa svakom bankom pojedinačno, pa ga zbog toga ne poštuju sve podjednako.

Dok iz "Efektive" poručuju kako je će morati da prođe par godina kako bi se videli rezultati kod onih koji su pristali na lex specialis, predstavnik udruženja građana "CHF" smatra kako su građani koji su tužili banke za raskid ugovora "razumni". Mada se odmotava klupko problema zaduženih u švajcarskim francima, izgleda kao da još ne postoji konačno rešenje.

TV Prva

Close Menu