Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Gradjani treba da tuže banke za ništavost ugovora

Građani koji imaju kredit u švajcarskim francima ne treba da tuže banke za raskid ugovora jer bi tako priznali punovažnost prevarantskih odredaba, naglašavaju u udruženju CHF Srbija

Građani koji imaju prevarantske kredite u švajcarskim francima treba da tuže banke za ništavost ugovora, a ne za raskid, tvrde iz Centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija. Ovo su istakli na predavanju „Ko će platiti slučaj švajcarac?“, koje je održano u okviru multikongresa „Serbijan vižens“ u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore. Aleksandar Prica, član Upravnog odbora CHF Srbija, upozorio je da raskid ugovora s bankom korisnicima kredita nije rešenje jer bi stvorio još veću agoniju. Vodite računa - Raskidom ugovora vi priznajete da je ugovor pravosnažan, a ako je pravosnažan, onda priznajete sve njegove odredbe uključujući i indeksaciju u švajcarcima. Time priznajete da nema krivice banke i ne znaju se dalje posledice po klijenta u slučaju raskida ugovora, jer banka ima pravo na naknadu štete zbog promenjenih okolnosti. Banke mogu da tuže i državu da im nadoknadi štetu zato što je Srbija jedina zemlja u Evropi koja je garantovala za ove kredite koji su u startu osmišljeni kao prevara. Nikoga od nas banka nije upozorila o mogućim negativnim posledicama uzimanja kredita indeksiranih u švajcarskim francima i zato je jedino rešenje podnošenje tužbe za ništavost ugovora.

Zaglibili skroz Aleksandar Prica dodaje da sledeće godine očekuje prvu presudu o ništavosti ugovora kredita u švajcarcima. Ivica Stojanović, profesor s Ekonomskog fakulteta u Beogradu, došao je do zaključka da su na 36.000 kredita banke ostvarile ekstra profit od 1,5 milijardi evra, odnosno 175 milijardi dinara. - Za podignut kredit od 81.000 švajcarskih franaka, što je 13. juna 2008. godine bilo 50.000 evra, ukupan iznos koji je građanin dobio je 3.971.000 dinara. S kamatom od 3,9 odsto na 144 meseca trebalo bi da plati ukupno 4.961.128 dinara. Međutim, 7. novembra 2017. godine banka klijenta duži za 9.812.626 dinara, što je rezultat indeksacije u švajcarcima. Ta razlika je ekstaprofit banke koji je još veći kod kredita s dužim rokom otplate.

Činjenice TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA - Sudska taksa na tužbu od 15.000 do 97.500* - Sudska taksa na presudu od 15.000 do 97.500 - Troškovi veštačenja između 20.000 i 70.000 - Pisanje tužbe od 20.000 do 40.000 - Izlazak advokata na ročište od 20.000 do 40.000 * cene u dinarima i zavise od vrednosti spora

ZAŠTO TREBA TUŽITI ZA NIŠTAVOST UGOVORA - Sadrže nepoštene i ništave odredbe o indeksaciji u švajcarcima - Sadrže nepoštene troškove obrade kredita - Nepošteni su troškovi plaćanje osiguranja NKOSK - Sadrže troškove održavanja računa - Sadrže odredbu da se ugovor može raskinuti posle jedne ili dve neplaćenje rate

Jelena Pavlović ZAJEDNIČKI PODNOSITI TUŽBE Advokat Jelena Pavlović objašnjava da troškovi sudskog postupka zavise od vrednosti spora i korisnicima kredita u švajcarcima preporučuje da se udruže i podele troškove. - Najbolje je da se udruži troje do petoro ljudi koji imaju kredit kod iste banke i podele troškove. Ovi predmeti su komplikovani i kad bi ih bilo više, proces dokazivanja trajao bi mnogo duže. Jednom tužbom može da se traži da se svaka nepoštena odredba ugovora stavi van snage i traži se da sud utvrdi da su ništave i nepoštene. Kada se utvrdi ništavost tih odredaba, to znači da ugovor ostaje na snazi kao dinarski kredit inicijalno dat i oslobođen svih nepoštenih troškova. Izvor: Kurir

Close Menu