Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Vrednost oko 90 procenata kreditnih partija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji su konvertovani u evre iznosi oko 58,5 milijardi dinara, pokazuju poslednji podaci Narodne banke Srbije.
NBS će detaljno proveravati postupanje banaka oko kredita u švajcarcima

Foto: Pixabay
Leks specijalis za rešavanje dugogodišnjeg problema građana zaduženih u švajarcima donet je krajem aprila, a stupio je na snagu 7. maja.
Posebnim zakonom o konverziji, predviđeni rok za dogovor s bankama za prebacivanje stambenih kredita iz franaka u evre bio je 7. jul ove godine.
Međutim, pojedini korisnici stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da u roku od 30 dana od prijema ponude za zaključenje ugovora o konverziji zaključe s bankom pomenuti ugovor, a prihvatili su ponudu za zaključenje. Zato se u narednom periodu, kažu u NBS, može očekivati dodatni rast kreditnih partija konvertovanih u evre u skladu sa Zakonom o konverziji.
Narodna banka Srbije će detaljno proveriti postupanje banaka u vezi s primenom Zakona o konverziji i ukoliko utvrdi bilo kakve nepravilnosti, naložiće njihovo otklanjanje, bez obzira na zaključen ugovor o konverziji.
Ako NBS utvrdi da je banka u ugovor unela odredbu koja je suprotna Zakonu o konverziji, naložiće zabranu njene dalje primene, odnosno odrediti drugi način otklanjanja nepravilnosti, u skladu sa svojim nadležnostima.
Vlada Srbije je, inače, početkom avgusta donela Uredbu o naknadi troškova bankama u vezi s konverzijom i umanjenjem duga, kojom je uređena sadržina zahteva za naknadu troškova. Uredbom se propisuju bliži uslovi i obavezni elementi ugovora kojim se utvrđuje iznos koji Republika Srbija preuzima kao obavezu na ime naknade troškova konverzije i umanjenje duga.
Autor: Dnevnik
Close Menu