Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Beograd -- Udruženje banaka Srbije pozvalo je danas klijente banaka da pristupe konverziji kredita u "švajcarcima" u kredite indeksirane evrom i tako olakšaju otplatu.

"Pozivamo klijente da zaključe nove ugovore o konverziji kredita u evro i ovim rešenjem sebi znatno olakšaju otplatu kredita, budući da će im preostali dug biti umanjen za 38 odsto", izjavio je Vladimir Vasić, generalni sekretar UBS.

U saopštenju UBS se podseća da će, u skladu sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji je stupio na snagu 7. maja, korisnici ovih kredita narednih dana od svoje banke dobiti ponudu, predlog ugovora i indikativan novi plan otplate.

Od dana prijema klijenti imaju 30 dana da se o ponudi izjasne i stupe u kontakt s bankom radi zaključenja ugovora. Iz UBS posebno napominju da zaključenje novog ugovora o konverziji ne podrazumeva nikakve dodatne troškove za korisnike.

Izvor: Tanjug

Close Menu