Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Zakonski rok od 30 dana u kojem banke klijentima zaduženim za stambeni kredit indeksiran u švajcarskim francima treba da dostave predlog konverzije kredita u evre počeo je da teče 7. maja, a "dužnika" M. N. zanima da li se ponuda banaka odnosi i na njegov slučaj - koji se najbolje može opisati u jednoj kratkoj rečenici - "A od kuma, dug u švajcarcima!".

M. N. je bio žiranat, odnosno solidarni dužnik za stambeni kredit u švajcarskoj valuti, i da, sada ga zbog toga traže banka i izvršitelji.

Ako mu je za utehu, kako piše "Politika", Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima odnosi se i na nevolju koja ga je zadesila i on će imati pravo na otpis glavnice kredita od 38 odsto na kamatnu stopu.

Kako M.N. navodi za taj list, on je bio jemac za kredit koji nije vraćen, a on praktično dolazi na mesto provobitnog dužnika od koga banka nije uspela da naplati dug.

Sudeći prema rečima M.N. kum je vratio samo deo kredita
Sudeći prema rečima M.N. kum je vratio samo deo kredita

Zakon jasno kaže da će se odredbe primenjivati na stambedne kredite kod kojih je do dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenut ili je u toku postupak prinugdnog izvršenja ili vansudskog namirenja.

Ova priča je tolika pouka koliko je dobra volja da se pomogne kumu u nevolji, što bi neko protumačio kao naivnost, može da se za dobročinitelja izrodi u finansijsku noćnu moru, koja preti da "potopi" njegovu porodicu.

Kum mu ostavio pozamašan dug

Pre 12 godina, odnosno 2007. godine, M.N. je bio solidarni jemac kumu za podizanje kredita za kupovinu stana u unutršanjosti. Kum se od banke zadužio za 45.100 švajcaraca, što je bilo oko 28.000 evra. Navodno je sve do prošle godine izmirivao obaveze banci, ili se tako činilo njegovom kumu, a onda više nije.

Noćna mora na M. N. počinje 25. marta ove godine, kada je na vratima stana našao pismo izvršitelja kojim se poziva da se u roku od 8 dana dogovore o načinu izvršenja duga koji iznosi 3.77 miliona dinara, plus kamata, plus troškovi izvršitelja.

Dodatno, izvršitelj je već od njegove firme tražio informaciju o primanjima i zaduženjima, drugačije rečeno kreditima, da bi kako mu je predočeno počeli da skidaju dve trećene plate.

Na njegov predlog izvršenje je obustavljeno.

Dužnicima je omogućeno da konvertuju svoje dugove u evroFOTO: PROFIMEDIA / RAS SRBIJA
Dužnicima je omogućeno da konvertuju svoje dugove u evro

Žirant postaje izvršni dužnik

- Sud je u martu za samo nekoliko dana doneo rešenje po kojim ja postajem izvršni dužnik, uprkost tome što banka i dalje ima hipoteku na taj stan - priča za "Politiku" M. N. koji očigledno ne može da se načudi tolikoj brzini sudova i činjenici da po novim propisima poverilac ima sva prava, a družnik samo ono da se vrati dug sa svim kamatama i troškovima.

- Njih uopšte ne zanima koliko ja imam izdržavanih lica i što me banka uopšte ranije nije obavestila da moj kum ne izmiruje obaveze - kaže ovaj nesrećeni čovek.

Ukoliko u međuvremenu kum ne nađe način da u banci plati dug, za našeg čitaoca, koji je sudskom odlukom postao dužnik banke, novi Zakon o konverziji stambenih kredita, donosi olakšavajuću okolnost da će mu osnovni dug biti manji od 38 odsto, kako mu zakon predviđa.

Veliki dug i druge zavrzlame

U ovoj kumovskoj dužničkoj priči ima mnogo detalja koji za pravnu stranu priče nisu bitni, počev od toga da se ovaj čovek čudi kako on nije znao da kum ne izmiruje obaveze, a da je morao znati, jer je kum prijavljen na njegovoj adresi u Beogradu, pa bi bilo logično da banka opomene šalje na tu adresu. Ispostavilo se da je banka slala opomene na adresu stana pod hipotekom u unutrašnjosti koji je kum kupio.

Podsećanja radi, zakon kojim se rešava problem zaduženih u švajcarcima stupio je na snagu banke u roku od 30 dana dužnicima treba da dostave predlog konverzije kredita iz franaka u evro, uz otpus glavnice od 38 odsto i njegovu kamatnu stopu, važeću na dan 31. marta ove godine.

Onog trenutka kada dobije preporučeno pismo iz banke, dužniku otpočinje rok od 30 dana da na tu ponudu odgovori da li je za konverziju ili ne. Banke su dužne da novi obračun klijentima pošalju preporučenom poštom, na adresu navedenu u ugovoru klijenta. Ovim potpisom predviđeno je da se ne plaćaju ni troškovi notra, ni katastra.

Leks specijalisom je predivđeno da na otpisani deo glavnice zaduženi u švajcarcima neće platiti porez, jer ovakav otpis neće biti tretiran kao prihod. S obzirom na to da se zakon odnosi na dužnike u otplati kredita vezanih za franak, građani koji su već konvertovali svoj dug u vero po nekom od ranijih modela obuhvaćenih ovim propisom, piše ovaj list.

Close Menu