Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Za dve porodice čiji su stanovi zbog kredita u "švajcarcima" trebalo danas da se nađu na licitaciji, banke su otkazale prodaju i povukle prvobitne odluke i izvršitelje.

Novosadski Dnevnik piše da je za jedan od tih stanova bilo čak 11 zainteresovanih kupaca. U Udruženju CHF su, po rečima predsednice Nadzornog odbora Sanje Vujanović, veoma zadovoljni ovim događajima.

Kako je objavljeno u utorak, Vrhovni kasacioni sud doneo je odluku koja obećava da bi u narednom periodu moglo doći do raspleta u korist klijenata banaka. Oni su praktično poručili nižim sudskim instancama da su ti krediti ništavi. Međutim, ništa se neće rešiti preko noći. Najbolja vest za dužnike je da ih neće terati na ulicu. Naredni koraci će velikim delom zavisiti od zaključaka i stavova radne grupe koja je formirana. Više o tome znaće se narednih dana, javlja Dnevnik.rs.

Кod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NКOSК), obezbeđeno je 885 miliona kredita u francima, a za 37 miliona u toku je podmirivanje troškova.

U Radnu grupu su ušli predstavnci klijenata, odnosno Udruženja CHF, zatim Udruženja banaka Srbije, koji predstavljaju svoju branšu, te Narodne banke Srbije. Oni treba da vide kako dalje postupati. Ukoliko dođu do zajedničkog stava, klijenti bi mogli u banke po novi ugovor. Ukoliko banke nemaju dokaze da su svakom pojedinačnom klijentu dostavile celokupnu informaciju o poslovnim rizicima i ekonomsko-finan­­sijskim posledicama koje su vezane za zaduživanje u francima u pisanoj formi, takvi krediti konvertovaće se u evre. Osim toga, pošto je teret dokazivanja prebačen na banke, one same treba da dokažu da su se zaduživale u francima.

Ukoliko radna grupa ne nađe zajedničko rešenje, advokati preporučuju tužbu. Stav Vrhovnog kasacionog suda je obavezujući za niže sudove. U tom slučaju za donošenje odluke nadležni su osnovni sudovi na teritoriji gde banka ima sedište. U većini slučajeva to je Beograd ili Novi Sad. Tada bi, sem advokata, klijenti trebalo da angažuju i finansijske veštake da bi mogli biti sigurni u to da će se krediti u skladu s odlukama VКS-a preindeksirati u evro, i to po kursu i kamatama koje su važile na dan puštanja kredita.

Šta kažu iz UBS:
Udruženje banaka Srbije visoko ceni poziciju koju Vrhovni kasacioni sud zauzima u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Uz razumevanje za onaj deo građana koji je u teškoćama i već izraženu spremnost da se dođe do rešenja problema zaduženih u švajcarskim francima, UBS ističe da izneto pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverziji unosi pravnu nesigurnost – saopštio je UBS a preneo Dnevnik.
Udruženje banaka Srbije smatra da zakoni moraju imati jasno značenje da bi se predvidele pravne posledice koje mogu nastupiti za one koji postupaju ili ne postupaju po propisima. Ako toga nema, nema ni pravne sigurnosti. Stoga UBS očekuje da se jasno precizira na kojim se zakonskim propisima zasnivaju svi izneti stavovi u pravnom shvatanju VКS-a u cilju očuvanja pravne sigurnosti. Naše članice su u Srbiji investirale više od 5,7 milijardi evra u kapital, zapošljavaju 23.000 ljudi i kreditiraju privredu i građane s oko 20 milijardi evra, te kao značajan činilac finansijskog sistema smatraju da se tom pitanju mora posvetiti posebna pažnja – dodaje se u njihovom saopštenju.

Banke, kao treća zainteresovana strana, su se prilikom odobravanja pomenutih kredita dobro obezbedile. Кrediti koji su plasirani indeksirano u francima su obezbeđeni preko Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. U pitanju je 15.000 zajmova, a ukupna suma je 885 miliona evra. Jednostavno – ukoliko klijenti taj dug ne vrate, banke ga mogu naplatiti od NКOSК-a. Trenutno Кorporacija servisira oko 600 dospelih kredita, vrednih 37 miliona franaka.

Bankari smatraju da država ima i drugi način da pomogne bankama da amortizuju ono što bi mogle izgubiti na taj način. Banke kod nje imaju obaveznu rezervu. Ukoliko bi se ona smanjila, obezbedio bi se deo novca da se bankama pomogne. Posredno, one bi od rešenja "švajcarskih" kredita imale pogodnosti. Кrediti vezani za franke su među rizičnijima pa je smanjenje nivoa takvih zajmova u portfoliju za bankare svakako dobra vest jer im oslobađa novac za nove plasmane, piše novosadski Dnevnik.

 

Close Menu