Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

U periodu od 2005. do 2008. godine, svi mediji i televizijski kanali bili su preplavljeni reklamama za ''ostvarenje sna'' i ''pravi put do kuće''. Određene banke su nudile građanima Srbije povoljne kredite sa niskim kamatama, malim ratama, rokom otplate do 30 godina i „savršenim uslovima“ za kupovinu stana. Mladi ljudi, uglavnom novoformirane porodice, podstanari, imali su poverenja u banke, u zakon i u poredak i verovali da uz „neodoljiv bankarski proizvod“ mogu da reše stambeno pitanje. Međutim, uvedeni su u doživotno dužnicko ropstvo bez izlaza zbog neodgovornog ponašanja određenih banaka i institucija.

Kako je moguće da se to desilo?

BANKE I NARODNA BANKA SRBIJE

​Banke su stvorile iluziju o prirodi i karakteristikama kredita,  nisu upozorile korisnika kredita o valutnim rizicima i uradile su lažnu kreditnu analizu korisnika kredita, a za to vreme, NBS je ćutala.

Ta lažna kreditna analiza korisnika koju su sprovodile banke, omogućila je da građani koji nikada nisu bili kreditno sposobni za rate u protivvrednosti strane valute (jer su bili potpuno valutno neusklađeni) dobiju stambeni kredit u dinarima, a da zauzvrat založe svu svoju imovinu, sadašnju i buduću i dobiju obračun anuiteta i glavnice u CHF iznosu, koja se  nekontrolisano povećava.

Ti sporni ugovori nikada nisu mogli biti zaključeni da su banke koje su ih plasirale, izvršile svoje zakonom previđene obaveze.

Banke su grubo zloupotrebile poverenje svojih klijenata, ciljano su, svaka od njih, na CHF indeksaciju stavile manju kamatu, kako bi usmeravali korisnike ka toj vrsti kredita, navodno povoljnijoj. Ciljano nisu rekle moguće negativne posledice, posebno uticaj rasta CHF valute u odnosu na glavnicu, koja će rasti sa svakom promenom partiteta CHF/EUR, već su CHF valutu propagirale vezujući je za švajcarsku stabilnost i profesionalnost. ​Te kredite niko ne bi uzeo, da su banke rekle da to nije običan kredit, već kredit sa valutnim swap-om i koji su rizici takvih ugovora.

Da li je tako ponašanje banke bilo savesno, pošteno i profesionalno, povrh svega zakonito? ​Apsolutno ne!

Sa druge strane, potencijalni korisnici kredita imali su dinarska primanja. Niko od potencijalnih korisnika nije imao (ili retko ko) stalne izvore prihoda koji su zavisili od valute CHF, stalna primanja po osnovu zakupnina iz Švajcarske ili značajnu štednju u toj valuti. Sva kreditna analiza koju su banke radile bila je samo u cilju da se korisnici prevare. Da li su banke u kreditnim analizama pošle od pretpostavke da se kurs valute primanja korisnika kredita i kurs valute švajcarskog franka nikada neće promeniti u periodu od 360 meseci?

Da li je to poštena, savesna i profesionalna analiza? Apsolutno ne!

Sporni ugovori su posledica potpunog odsustva predugovornog informisanja i potpuno neprofesionalno urađene kreditne analize. Sve odredbe kojima su nametnute obaveze korisnicima kredita da očuvaju nešto što nikada nisu primili, su, osim što su nezakonite, i nepravične, nepoštene i samim tim ništavne odredbe. 

Close Menu