Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Za ostvarivanje prava na povraćaj novca neophodno je da posedujete kopiju ugovora o kreditu. Za slučaj da ne posedujete kopiju ugovora o kreditu kod sebe, uvek se možete e-mailom obratiti banci da vam pošalju kopiju.
Ako banka ne želi da vam pošalje kopiju vašeg ugovora, možete se obratiti odeljenju Narodne Banke Srbije za zaštitu korisnika na mail adresu zastita.korisnika@nbs.rs.

Ono što je potrebno da znate je:

Svi korisnici kredita mogu da tuže banku, bez obzira da li je kredit u evrima, francima ili dinarima. Svi tipovi kredita dolaze u obzir, potrošački, stambeni, overdraft, okvirni, keš, poljoprivredni itd… Bez obzira na to da li je kredit "zatvoren" ili je "aktivan", možete tužiti banku. Nema zastarevanja za tužbu! Tužbu mogu podneti i oni koji su kredit otplatili i pre više od 10 godina.

Prijavu za povraćaj novca na ime troškova obrade kredita možete izvršiti popunjavanjem formulara ispod. Nakon toga vaša prijava će biti dodeljena advokatu a naše kolege će vas kontaktirati i obavestiti o neophodnoj dokumentaciji koju trebate pripremiti za pokretanje zahteva. 

NAPOMENA:

Pravnici sa kojima imamo saradnju zastupaju isključivo finička lica, i oni vam neće naplatiti naknade na ime troškova pokretanja postupka protiv banke i zastupaće vas potpuno besplatno. To znači da će oni pokriti sve troškove administrativnih i sudskih taksi i to naplatiti na kraju procesa od banaka.

Ovde popunite formular

Close Menu