Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Evropsko udruženje za zaštitu prava potrošača BEUC pokrenulo je kampanju protiv loših finansijskih saveta u sklopu koje je pripremila online kartu s primerima najvećih financijskih prevara u Evropi

Među njih 40-ak uvršten je i jedan primer iz Hrvatske, i to onaj koji se odnosi na kredite denominirane u stranim valutama, ponajviše u švajcarskom franku.

Kako se pojašnjava, pre izbijanja financijske krize 60-ak hiljada  domaćinstava uzelo je kredite u stranim valutama s nižim kamatnim stopama od onih u kunama, a kako građanima nije bio dobro objašnjen rizik od valutnih izmena, a švajcarc kasnije narastao do neslućenih razmera, rate su mnogima narasle i za 100%.

Close Menu