Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Doneta je prva presuda Vrhovnog suda po kojom je ukinuta odbijajuća presuda za utvrđenje ništavosti ugovora o kreditu u švajcarcima. Interesantno je i da se od nižestepenih sudova traži da ispitaju da li se banka realno zaduživala u švajcarcima i po kojim uslovima, ako jeste, te da se po tom osnovu ispitaju eventualne zelenaške odrede ugovora.

Ova presuda predstavlja presedan i pozitivan pomak na temu ništavosti celog ugovora o kreditu u francima, jer po prvi put iskazan je pozitivan stav neke od viših sudskih instanci, koje su do sada ovakve tužbe samo odbijale, ističu u Udruženju "Efektiva.

- Prvi put imamo slučaj u kom VKS donosi mišljenje koje se podudara sa mišljenjem EU Suda pravde, a koji je utvrdio propuštanje banke da o svim rizicima podizanja ovakvog kredita korisnika obavesti još u predugovornoj fazi, što je bila obaveza banke proistekla iz Zakona o obligacionim odnosima, ali i Zakona o zaštiti potrošača, koji je bio na snazi u vreme zaključenja ugovora - kaže Dejan Gavrilović iz Udruženja "Efektiva".

FOTO: PROMO

Takođe, od nižestepenih sudova se traži da ispitaju da li se banka realno zaduživala u valuti CHF i po kojim uslovima, u slučaju da jeste), te da se na tom osnovu ispitaju eventualne zelenaške odredbe ugovora.

- Ovo Rešenje je samo jedan korak u nizu koji vodi ka konačnom rešenju, ali očita je potreba da se ovi sporovi maksimalno ubrzaju te da VKS donese konačan stav u vezi ovih kredita, a ne da predmete vraća na ponovno suđenje, koje će opet trajati novih nekoliko godina - ističe Gavrilović.

Blic

Close Menu