Svajcarac.rs

svajcarac_rs_logo

informacije i vesti za kreditne dužnike u švajcarcima

Predsednik najviše sudske instance Republike Srbije, Vrhovnog kasacioniog suda je zauzeo jasan stav da su banke godinama unazad od klijenata naplaćivale troškove obrade kredita kada su iste odobravali, i to bez apsolutno ikakvog pravnog osnova. Prema stavu suda, kod ugovora o kreditu, jedini trošak može biti isključivo trošak kamate, pa tako i svi ostali troškovi moraju biti ukalkulisani i iskazani kroz kamatnu stopu.

 

Ovo znači da svako onaj koji je bio u situaciji da mu banka prilikom odobravanja kredita naplati i troškove obrade istih, može potraživati sve te neosnovano naplaćene troškove.

 

Posebno treba naglasiti da ovim nisu obuhvaćena samo fizička lica. To se odnosi i na kredite pravnih lica, za likvidnost ili za kupovinu osnovnih ili obrtnih sredstava. Odnosi se na sve one situacije gde su banke ugovarale klauzulu za trošak obrade kredita. Procenjuje se da su banke tako neosnovano stekle oko 78 miliona Eur od 2000. godine pa do danas.

 

Šta su banke tačno radile?

 

Kod zaključivanja Ugovora o kreditu sa klijentima banke su, iako je to bilo protivpravno, u isti unosile i posebne odredbe kojima su se zaračunavali i takozvani troškovi obrade kredita. Bilo da je klijent banke uzimao kredit u većem iznosu ili nekom drugom (manjem), banka je uvek zaračunavala trošak obrade kredita, i to u odgovarajućem procentu. U većini slučajeva je taj procenat iznosio od 0,5 do 1% od ukupnog iznosa kredita koji je banka odobrila. To znači da je u zavisnosti od iznosa kredita koji odobren zavisilo i koliko iznose troškovi obrade kredita, a u svim slučajevima banka je obavljala posao koji je bio istog obima.

 

Pored toga, banke su kod Ugovora o stambenom kreditu bez ikakvog pravnog osnova na klijenta prebacivale i trošak osiguranja nepokretnosti kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

 

Dobra vest za sve oštećene klijente banke

Ako ste u bilo kom trenutku snosili troškove koji su u ovom tekstu pomenuti kada ste podizali kredit, onda imate pravo na naknadu tih troškova uvećanih za zateznu kamatu. I to vaše pravo ne podleže zastarelosti, tako da možete spor pred sudom pokrenuti bez obzira da li ste Ugovor o kreditu zaključili kao pravno ili fizičko lice, kada ste Ugovor zaključili, ili da li je isti zatvoren ili je još uvek aktivan.

Izvor: .knjigovodstveneusluge.rs

Close Menu